Rekeningen

Rekeningnummers

Moet u iets betalen aan de groep? Hier zijn onze rekeningnummers.


Groepskas BE39 0682 3768 8019
Stamkas BE26 0682 3768 9029
Spaarrekening BE95 0882 2162 2258


Lidgeld

Wie het lidgeld nog niet betaald heeft, moet dit zo snel mogelijk in orde brengen. We moeten het geld ten allerlaatste tegen eind oktober ontvangen hebben. Het lidgeld bedraagt € 45,00 en moet overgeschreven worden op rekeningnummer BE39 0682 3768 8019 op naam van "Scouts Evere". In de mededeling vermeld je best "Lidgeld 2018 - 20159 + naam van uw kind(eren)".

Attest verminderd tarief bedraagt uw lidgeld € 30.

 

Attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen minder dan 12 jaar.

Indien u dit wenst hoeft u dit enkel af te drukken en in te vullen.
U brengt dit dan mee tijdens een vergadering en wij vulllen dan het ontbrekende aan.

Document Attest inzake uitgave