overgangsDAG 05/09/2020

Beste ouders en leden,
 
Zoals er reeds werd gecommuniceerd mogen er van Scouts en Gidsen Vlaanderen geen overnachtingen plaatsvinden. Daarom zijn wij, de leiding, op zoek gegaan naar een oplossing om de overgang toch te laten doorgaan op een ‘coronavrije’ manier. We gaan dus op overgangsdag. Joepieee!
 
Huh, wat is overgangsdag? Tijdens deze dag zullen de 2de jaars kapoenen, 3de jaars wouters, jonggivers en givers overgaan naar hun nieuwe tak. De leden komen dan ook te weten wie hun nieuwe leiding is en wat het nieuw jaarthema inhoudt.
 
Wij verwachten jullie allemaal op zaterdag 5 september om 10 uur stipt aan de lokalen van Peutie om er een super leuke dag van te maken. De kinderen mogen terug worden opgehaalddiezelfde dag, om 18uur.
 
Wat moet je zeker meenemen:
  • Lunchpakket en drinkbus
  • Volledig uniform aandoen (voor de kapoenen is enkel een das vereist)
  • Indien je overgaat naar een andere tak: propere kleren + zeep + handdoek 
  • Indien je 12 jaar of meer bent: mondmasker
Wat moet je zeker weten:
  • De 3de jaars wouters sluiten meteen aan bij de jonggivers om zo de bubbels te respecteren. (Bubbel kapoenen- wouters en jonggivers- givers)
  • Ouders dragen bij het afzetten en het terughalen van hun kind(eren) verplicht een mondmasker.
  • Het adres is: Peutiebosweg 1, 1800 Peutie
Wij kijken er alvast naar uit om jullie allemaal terug te mogen zien. Tot dan!