Scouts in tijden van corona

Beste ouders,

We hoorden het een week geleden: HET KAMP GAAT DOOR!
Deze editie van het kamp wordt nog unieker en uitdagender dan alle kampen die de scouts en gidsen van Evere al hebben meegemaakt. Maar zoals altijd wordt het oooooooh zo leuk, en kijken wij er als leidingsploeg enorm naar uit!

Binnenkort krijgen jullie een volledige gedetailleerde beschrijving van hoe dit kamp zal verlopen. 
De formule in het kort:

- De kampdata en kampplaats blijven ongewijzigd voor elke tak: 15-25 juli (kapoenen: 20-25 juli). Kind afzetten aan Noordstation en op kampterrein komen ophalen met auto

- Het kamp zal opgedeeld worden in verschillende bubbels die niet met elkaar in contact zullen komen

- Contact met externen zal zowel bij de ketten als bij de leiding en foerage maximaal worden vermeden

Om een beter idee te kunnen vormen over het kamp, de bubbels en andere maatregelen zouden we reeds een idee moeten hebben over het aantal ketten per tak dat zou meegaan op kamp. Gelieve hiervoor ten laatste tegen donderdag 4 juli dit formulier in te vullen: https://forms.gle/AkH2sCJ1AVW3TTDz5 (Ook indien uw kind dit jaar zeker niet meegaat op kamp)
Hou bij deze beslissing zeker met volgende zaken rekening:

- De ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid om hun kind mee te laten op kamp

- De maatregelen die genomen zullen worden zijn volledig gebaseerd op de communicatie van Scouts en Gidsen Vlaanderen (https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/corona/de-zomerkampen?fbclid=IwAR2EloqSMxV6nhEBe9LszPrlL3JmZ-ZajRk_KHS9T9GAuDG0A47h0GEAGr0).

- De leiding zal er alles aan doen om er een zo veilig mogelijk kamp van te maken (hoe we dit precies doen lees je binnenkort in een gedetailleerd coronakampboekje)

- enkel kinderen en leiding die 5 dagen voor aanvang van het kamp geen ziektesymptomen hebben, mogen mee

- kinderen en leiding die tot een risicogroep behoren (autoimmune ziektes/diabetes/...: deze lijst volgt nog in verdere communicatie) mogen enkel mee na goedkeuring van een arts

Dit formulier is geen bindende inschrijving maar bestaat enkel en alleen zodat wij een beter beeld krijgen over de situatie en het kamp tot in de puntjes kunnen voorbereiden.

Met scouteske en coronavrije groeten,

De leidingsploeg