Groepsleiding

Leeftijd: 
18+ jaar

Groepsleiding zijn is een nobele taak. Jij bent als een fakkel voor je groep. Jij bent de persoon die de groep door het donker gidst. Je loopt voorop en probeert je medeleiding mee op sleeptouw te nemen. Je kent je groep, en delegeert taken naargelang iedereens kennen, kunnen en willen. Als fakkel hou je de groep samen met de nodige warmte en sfeer. Bij jou brandt het vuur van engagement. Als groepsleiding ben je voordurend op zoek naar het evenwicht tussen groepsleiding, leiding en vriend te zijn. Het licht van de fakkel trekt ook de ouders aan, die jij informeert en doorverwijst. Maandelijks zit je samen met de andere groepsleiding van het district in de districtsraden, waar je vorming krijgt, nieuws van bovenaf ontvangt en de stem van je groep naar boven tilt.